OPBRUD TILBYDER

OPBRUD er sat i verden for at udvikle kommunikationsløsninger, vilde ideer og projekter, der skaber varige forandringer for mennesker, natur og planet. Og dette i samarbejde med spændende partnere, da de vilde resultater opstår i fællesskaber.

Ønsker du som virksomhed, organisation eller projekt at udvikle løsninger, der skaber den bæredygtige virkelighed, alle drømmer om men har svært ved at skabe? 

Jeg er drevet af at gå forrest og skabe bæredygtighedsskift mellem det, der er til det, der skal være for at sikre en bæredygtig verden. Sammen med virksomheder, organisationer og personer, der også er nysgerrige på, hvordan vi skaber det, der endnu ikke er.

 
KOMMUNIKATION SOM KILDE TIL BÆREDYGTIG FORANDRING

Længes du efter at kommunikere på en måde, der skaber brud mellem det, der er, og det der skal være? Et af de stærkeste værktøjer til at skabe forandring er kommunikation. Det at skabe fortællinger, dele viden og opbygge fællesskaber i dialog – det er uhyre kraftfuldt.

Kommunikation KAN røre os dybt som mennesker, få os til at grine, græde og alt derimellem. Kommunikation kan give os lyst til at engagere os, ændre vaner, løse udfordringer, frisætte vores kreativitet og gå helt nye veje. Kommunikation kan dermed skabe fundamentet for helt nye løsninger, kan udruste os alle med vild handlekraft, kan give os større forståelse for hinanden, udligne forskelle. Og kan ikke mindst skabe håb!

Kommunikation er afgørende i omstillingen til en verden, der sikrer trivsel for både planeten, naturen og for os mennesker. Både ved at være opløftende, samlende og ved at være oplysende med udgangspunkt i videnskaben og fakta.

Derfor arbejder OPBRUD med kommunikation i de fleste afskygninger.

 

IDÈ OG PROJEKTUDVIKLING

Tænk hvis I kan være med til at skabe noget, som endnu ikke er, både i det små og i det store. Tænk hvis jeres virksomhed kan bidrage til, at planet, natur og mennesker stortrives. Det gavner ikke kun jeres virksomhed eller jeres projekt – det er en forudsætning for udviklingen af vores verden.

At komme derhen forudsætter, at vi sammen indtager en særlig åbenhed og sensitivitet i forhold til de problemstillinger og udfordringer, vi står overfor. Det kræver, at vi sammen bruger vores forestillingsevne på nye måder. Hvis vi vil skabe en bedre verden med løsninger, der er nytænkende og tager hånd om klode, natur og mennesker, og det vil vi, ja så må vi bruge en anden tænkning, udvikle nye handlemønstre og nye produkter. Det vil jeg gerne hjælpe dig, din virksomhed og dit projekt med at opnå.

 

WORKSHOPS, FOREDRAG, NETVÆRKSFORLØB

Vil du inspireres? Udfordres? Have ny viden? OPBRUD tilbyder dynamiske foredrag, workshops og netværksforløb, der skal bidrage til at give fornyet indsigt i betydningsfulde og komplekse temaer. Temaer der ikke bare er meningsfulde for dig og mig, men også for udviklingen af en bæredygtig verden.

OPBRUD KAN FX
HJÆLPE MED...

Brug kommunikation som kilde til bæredygtig forandring + -

Kommunikation er katalysator for udviklingen af et bæredygtigt samfund. Kommunikation og det at skabe fortællinger er uhyre kraftfuldt, da det kan røre og engagere mennesker i at skabe nyt, løse udfordringer og indgå i fællesskaber. 

Når vi kan udtrykke det, vi gerne vil have til at ske i fremtiden, skaber vi mulighederne for at samle ressourcer og realisere drømme, visioner og målsætninger. Kommunikation kan forme helt nye bæredygtige initiativer, flytte dagsordener, løse udfordringer, forandre vaner og skabe håb... Kommunikation er afgørende i den bæredygtige omstilling.

Vi skaber sammen kommunikation, der understøtter jeres bæredygtige udviklingsproces. Vi anvender de medier og platforme, der har stærkest værdi for at realisere jeres projekt. Podcast, film, hjemmesider, artikler, SoMe ... Kun fantasien sætter grænser. I fællesskab udvikler vi koncept, projekt og produkt.

Ved behov og større opgaver samarbejder jeg med andre kommunikationsfolk, så jeres ønsker og vilde ideer kan realiseres.

Timepris: kr. 1.250 / forberedelse: kr. 750.  Mulighed for samlet tilbud. 

workshops - det vildeste I kan forestille jer + -

En kreativ og legende proces til jeres virksomhed, team eller gruppe, hvor I guides igennem flere forandrende faser - startende med vilde ideer og sluttende med skarpe planer. I den kreative ramme, som OPBRUD skaber for jer, arbejder I sammen om at finde på helt nye ideer og muligheder for jeres bæredygtige nutid og fremtid. 

Timepris: kr. 1.250 / forberedelse: kr. 750. Mulighed for samlet tilbud. 

Nye veje mod en ønsket fremtid + -

At finde nye veje i det bæredygtige samfund kalder på idérigdom af hidtil uset karakter.  Som idéagent samarbejder jeg med jer om at udpege de unikke idéer og muligheder, der er for jer i den bæredygtige fremtid. Sammen udpeger vi de første skridt, I kan tage, for at komme hen til den bæredygtige fremtid, I ønsker. Vi samarbejder i en kreativ proces, hvor vi finder de idéer og projekter, som vil gøre en forskel for jer og for verden. Kan kickstartes med en workshop opfulgt af et længere samarbejde. 

Timepris: kr. 1.250 / forberedelse: kr. 750. Mulighed for samlet pris. 

realisering af nye muligheder + -

Omstillingen til et bæredygtigt samfund kalder på helt nye arbejdsgange, produkter og måder at organisere sig på. Vi skal ikke bare finde på nye ideer men også få dem realiseret i en verden, der forandrer sig dag for dag. 

OPBRUD tilbyder projektlederforløb, der retter sig mod at realisere de ønsker og ideer, I har for en bæredygtig fremtid for jeres virksomhed/fællesskab, og tager hånd om de udfordringer, der er for at I når derhen. Forløbet tager sit udspring i en grundig afdækning af muligheder og udfordringer, der kombineres med processer med idegenerering, så det vildest mulige resultat gøres tydeligt. Vi samarbejder om at få realiseret de nye muligheder og håndteret usikkerhed, kompleksitet og udfordringer. forløbet vil indebære et længerevarende samarbejde. 

Timepris: kr. 1.250 / forberedelse: kr. 750. Mulighed for samlet tilbud. 

Foredrag - sammen bliver vi klogere + -

Levende og åbenhjertige foredrag om emner som neurodivergens, mangfoldighed, mental sundhed, aktivistisk handlekraft i den grønne omstilling osv. Formålet er at give viden og levede erfaringer videre, der kan give andre ideer og muligheder for at skabe bæredygtige opbrud. 

Varighed typisk 2 timer til en pris af kr. 10.000.

Vilde fremtidsøjeblikke + -

Fremtidsøjeblikke er et vildt og inspirerende workshops-/konferenceformat, hvor jeg sammen med forskellige faggrupper og kreative sjæle stabler arrangementer på benene, der giver os øjeblikke af fremtiden allerede i dag. Øjeblikke, der på visionær vis giver os billeder af, oplevelser med og følelsen af, hvordan hverdagen ser ud, når vi har realiseret de vildeste og mest ambitiøse, bæredygtige målsætninger på et bestemt område relateret til bestemte udfordringer indenfor FNs verdensmål. Formålet er at skabe den vildeste inspiration og visualisere helt konkrete løsninger. På den måde bliver det mere end nærliggende, at gå hjem og skabe fremtiden allerede samme dag. Det er jo lige foran os. Det er jo muligt. Vil I lege med indenfor jeres arbejdsområde, med jeres drømme og udfordringer?

Kan gennemføres over flere dage. 

Første skridt ud i fremtiden

Sammen med jer?

OPBRUD kombinerer dybdegående viden med aktivistiske erfaringer. Vild kreativitet med en akademikers grundighed. Stor opfindsomhed med nørdet viljestyrke. Alt sammen i planetens og fremtidens tjeneste for at skabe de bæredygtige forandringer, vi har så inderligt brug for. Sammen med alle jer, der også insisterer på, at vi kan gøre både nuet og fremtiden så meget bedre for mennesker, planet og natur.

Det sker nu

1 Vilde hjerter
// Online forløb

For kvinder med AD(H)D. Til dig, der er en kvinde med en opmærksomhedsforstyrrelse, som gerne vil blive bedre til at bruge styrkerne og mindske udfordringerne ved at leve dit liv med en diagnose.

2 KLIMA
// KOMMUNIKATION

Dragende klimakommunikation er afgørende i omstillingen af vores samfund. OPBRUD udvikler nye former og formater for klimakommunikation sammen med kommunale og private aktører.

3 Vilde Hjerter
// Workshops

Vi afholder workshops med forskellige tematikker om det dejlige og det udfordrende ved at leve med AD(H)D. De består alle af oplæg, øvelser og erfaringsudveksling og faciliteres af ...

FN'S 17 VERDENSMÅL
FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Alle ideer, projekter og opgaver i OPBRUD er koblet til FNs 17 Verdensmål og skal rykke på bæredygtig udvikling indenfor de forskellige målområder. OPBRUD indgår i samarbejder med parter, der også er dedikerede til at bidrage betydeligt til en positiv udvikling på mindst et verdensmål.