Klima //
Kommunikation

Klima //
Kommunika-tion

Klimakommunikation i alle afskygninger er og bliver fuldstændig vital i omstillingen af vores samfund, og det er afgørende vigtigt, at alle os, der arbejder med kommunikation professionelt samler os og gentænker.

Dragende og effektiv klimakommunikation er helt afgørende I MOBILISERINGEN AF OS ALLE I DEN GRØNNE OMSTILLING”

For klimakommunikation som oplysende, samlende og inspirerende del i omstillingen har været virkelig undervurderet, og der er brug for, at vi nu for alvor aktiverer kommunikationens evne til at transformere.

Vi skal bruge kommunikationen til at skabe dragende visualiseringer af den verden, der venter os. Vi skal bruge den til at dele fakta om den situation, vi står i. Og til at facilitere komplekse forandrings processer i alle dele af vores samfund. Processer der tager højde for hvor forskellige os mennesker er, og hvor forskellige forudsætninger vi har for at indgå i omstillingen.

Klimakrisen fremstilles ofte som et wicked problem. Men vi kender faktisk godt mange af de konkrete tekniske løsninger, som vi skal implementere. Men det bliver til et wicked problem, når man tager højde for det menneskelige element. For vi mennesker er ikke ligefrem ukomplicerede. Vi er alle drevet af normer, værdier og af de spejlinger, vi får fra de mennesker, vi omgås. Og denne baggrund præger i høj grad, hvordan og hvor meget vi er modtagelige overfor konkrete videnskabelige informationer og resultater præsenteret for os.

Forandringer i den størrelsesorden, som klimakrisen fordrer, sker udfra et komplekst samspil mellem hver enkelt menneske og samfundet som hele. Forandring kommer for alvor som et resultat af mangeartet kommunikation i mange forskellige arenaer ude i samfundet. Og skal vi lykkes med opgaven, så skal vi tage denne viden om kommunikation, forandringsprocesser og psykologi med i betragtning.

 

I OPBRUD arbejder jeg ud fra dette udgangspunkt med klimakommunikation. Jeg samarbejder med både kommunale og private partnere i projekter med fokus på at udvikle nye tilgange til klimakommunikation, nye former/rammer at kommunikere sammen i og konkrete bud på kommunikationsløsninger, som man fx som kommune kan bruge, når man vil kommunikere om klima, den grønne omstilling og de store forandringer, vi står overfor.

Projekter
under udvikling

Lige nu udvikler jeg på følgende to projekter sammen med kommunale og private samarbejdspartenere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du er interesseret i at samarbejde om at skabe dragende kommunikation om klima.

Klimasnak

Hvorfor kan det være så svært at snakke om klima?

Hvorfor kan det være svært at snakke med familie og venner om klima? Hvorfor kan det være svært at fortælle om de vaneændringer, man har lavet til gavn for klimaet? Hvad kan man gøre for, at det bliver nemmere? Det er udgangspunktet i et kommende projekt, der har fokus på, hvad der kan være på spil i klimasamtaler og på at udvikle konkrete værktøjer og nye formater, der kan fremme en konstruktiv klimadialog.

Morgengry

Mærk fremtidens hjem. Fremtidens byrum. Fremtidens storby.

 

Projekt ”Morgengry” er en hidtil uprøvet tilgang til formidling og samskabelse af den grønne omstilling. Morgengry er et arkitektonisk svar, der aktiverer sanser og følelser samt opbygger håb og handlekraft, som vitale aspekter for at omstillingen lykkes, og polarisering og klimaapati kan reduceres.

Første skridt ud i fremtiden

Sammen med jer?

OPBRUD kombinerer dybdegående viden med aktivistiske erfaringer. Vild kreativitet med en akademikers grundighed. Stor opfindsomhed med nørdet viljestyrke. Alt sammen i planetens og fremtidens tjeneste for at skabe de bæredygtige forandringer, vi har så inderligt brug for. Sammen med alle jer, der også insisterer på, at vi kan gøre både nuet og fremtiden så meget bedre for mennesker, planet og natur.