Eksempler
projekter og samarbej-der

Her er eksempler på nuværende og tidligere projekter og samarbejdsrelationer, der alle har arbejdet for en mere bæredygtig nutid og fremtid.

Eksempler
projekter og samarbejder

Her er eksempler på nuværende og tidligere projekter og samarbejdsrelationer, der alle har arbejdet for en mere bæredygtig nutid og fremtid.

Podcasten:
Vilde Hjerter

Jeg har udviklet Vilde Hjerter. En podcast om det at være lige netop kvinde med ADHD og alle de muligheder og udfordringer, det giver. Podcasten er at finde i din favorit podcast app. Podcasten har haft over 22000 unikke lyt.

Netværket:
Vilde Hjerter

Netværket samler 8 kvinder og skaber en ramme for samspillet i gruppen, der sikrer, at alle hver for sig, og sammen, får større forståelse for deres neurodivergente hjerner, deres muligheder og begrænsninger. I netværket skabes en ramme for, at alle helt konkret får arbejdet med individuelle planer for, hvordan de kan mestre det svære i hverdagen ved hjælp af gode strategier.

VILDE HJERTER LOGO
Center for ADHD

livet med adhd

Jeg samarbejder med Center for ADHD om at dele viden om det at leve med ADHD. Bl.a. i webinar og i udviklingen af nye projekter.

Den lille vilde plantebiks

Den lille vilde plantebiks sælger hjemmehørende planter, som egner sig til vilde haver. Klar til udplantning. Jeg har hjulpet med kommunikationen af dette lille, fantastiske initiativ.

Den lille vilde plantebiks
www.livgrojensen.dk

Vi kan gøre det
endnu bedre i Aarhus. Jeg ved det bare.

To gange har jeg udviklet levende og meningsfulde politiske kampagner, der har sikret mig plads i Aarhus byråd i to perioder. Kampagnerne har bestået af diverse kommunikationsløøsninger (web, film, SoMe kampagner, aktiviteter mv).

Bæredygtigheds-aktivisme i NYE

Jeg har haft rollen som bæredygtighedsaktivist i byen NYE for Tækker Group, hvor jeg bidrog til ideudvikling af bæredygtige løsninger, udvikling af det spirende fællesskab gennem initiativer og aktiviteter og til udvikling af kommunikationsløsninger og produkter til NYE og den lokale købmand NYMA.

Projekt Udenfor

Projekt Udenfor

Jeg har været projektleder på dette fascinerende og meningsfulde projekt, hvor en gruppe mennesker uden hjem fik muligheden for at bygge sit eget tiny house med både byggefaglig og pædagogisk støtte.

Mental sundhed for unge

Jeg har været projektleder på projektet Mental sundhed for unge, hvor vi satte mental sundhed på skoleskemaet på erhvervsskoler, produktionsskoler og gymnasier på Djursland. Projektet blev skabt i et samarbejde mellem kommuner, skoler og sundhedsstyrelsen og psykiatrifonden. I projektet lavede desuden en kortlægning af alle tilbud til unge med psykiske udfordringer og fik udbredt kendskabet til dem blandt unge bl.a. via web løsning, film, arrangementer og SoMe løsninger. Projektet fik rigtig gode evalueringer i sundhedsstyrelsens afrapportering.

Sund Ung

Sundung:
Video

En ung studerende hjalp os i projekt Mental sundhed for unge med at få lavet en video om de forskellige muligheder, der er for at få støtte, hvis man har psykiske udfordringer.

Sundung:
Website

Sundung.dk er lavet som en digital kortlægning over alle de tilbud, der er til unge med psykiske udfordringer på Djursland. Både af forebyggende og behandlende karakter.

Sund Ung
Børnenes Akademi

Børnenes Akademi - opstart af en friskole

Jeg var initiativtager til friskolen Børnenes Akademi og bestyrelsesforperson i 3 år. Skolen opstod som spirenede ide en forårsdag i 2013, og åbnede dørene i august 2014. Initiativgruppen/bestyrelsen bag udviklede alt fra idegrundlag og visioner til konkrete planer for hverdagen og fandt lokaler, fik økonomien på plads mv. på et år. Skolen åbnede med et mindre antal børn og voksede derefter. Jeg stoppede som bestyrelsesforperson i 2016.

Young Minds

Vi arbejdede for at styrke de mentale sundhedskompetencer for børn og unge, så de kan møde livets glæder og udfordringer med en større robusthed. I YoungMinds sammentænkte vi mental sundhed, kommunikation og entreprenørskab og arbejdede derigennem på meget levende vis med børn og unges refleksion, relationelle kompetencer og handletillid.

Young Minds

Podcasten:
Vilde hjerter

En Podcast om det dejlige og det udfordrende ved at være lige netop kvinde med ADHD. Podcasten byder på levede erfaringer fra kvinder med ADHD og to hamrende dygtige specialpsykologers spændende input om livet med en diagnose. Deltagende: Liv Gro Jensen, Rikke Mosberg, Clea Thastum og Eva Kirketerp. Podcasten er klippet af Annette Hallstrøm fra Hallkom.

Det siger andre
om et samarbejde med mig

"... jeg har lyst til sende så mange flotte tillægsord i hendes retning ..."
Uffe Elbæk Senior troublemaker, tidligere folketingsmedlem og minister samt stifter af Alternativet
"... Liv Gro er kreativ, idérig og en sand fornøjelse at arbejde sammen med ...."
Anette Hallstrøm Podcastproducer
"... For hvis der er noget, Liv Gro Jensen kan, så er det at få ting til at ske ..."
Martabolette Stecher Ejer Martabolette Stecher inst.